Filosofie

Zomercursus Filosofie

NB: omdat we met een kleine groep zijn ga ik er vooralsnog vanuit dat de zomercursus eind juli gewoon door kan gaan zoals gepland, al blijft het door alle coronamaatregelen nog even onzeker. Aanmeldingen zijn daarom pas definitief op het moment dat definitief zeker is dat de cursus van start gaat. Aanbetalingen e.d. zijn tot dat moment niet nodig. Als je mee wil doen of interesse hebt hoor ik dat het liefst al wel zo snel mogelijk!

Van 20 tot 24 juli mag ik een cursus filosofie verzorgen op de Concordia Zomerschool in Utrecht!

Een hele week lang zullen we ons bezighouden met de vraag naar het zelf. Zelfkennis, zelfontplooiing, zelfexpressie. Zelfbescherming, zelfrechtvaardiging, zelfacceptatie: bij veel van onze overwegingen denken en praten we voortdurend over ons ‘zelf.’ Maar wat is dat zelf eigenlijk? Bestaat er überhaupt zoiets als een zelf? Zo nee, waar hebben we het dan de hele tijd over als we het over het zelf hebben? En zo ja, hoe verhoudt dat zelf zich dan tot ons lichaam, onze hersenen, onze geest? En wat betekent dat voor hoe we ons-zelf kunnen begrijpen, en hoe we ons verhouden tot de wereld om ons heen?

Tijdens de cursus bespreken we de antwoorden die uiteenlopende filosofische tradities op deze vragen hebben geformuleerd. Elke dag behandelen we 1 of 2 filosofen, aan de hand van korte tekstfragmenten uit zowel de westerse filosofie als de oosterse denktradities. Ook maken we af en toe uitstapjes naar moderne inzichten uit de psychologie en de neurowetenschappen. Daarnaast is er ruimte voor persoonlijke verwerking van de lesstof in de vorm van een korte schrijfopdracht. De cursus is bedoeld als introductiecursus voor iedereen met interesse in filosofie, achtergrondkennis is dus geen vereiste.

De lessen vinden vooral in de ochtenden plaats. In de middagen is er, voor wie dat wil, ruimte om zelfstandig aan de schrijfopdracht te werken of nog wat meer te lezen over een bepaald onderwerp.

De kosten voor de cursus bedragen € 185, excl. € 50 voor 5x een heerlijke lunch.
Voor meer informatie & aanmelding: info@peterhuijzer.com, of via dit contactformulier