Okido Yoga

Okido Yoga is een dynamische en holistische yogastijl, ontwikkeld door de Japanse leraar Masahiro Oki. De term ‘Okido’ bestaat uit twee delen: Oki, de naam van de grondlegger, en het woord ‘Do’, dat vertaald wordt als ‘weg’ of ‘zoektocht naar waarheid’. Okido Yoga is gebaseerd op de overtuiging dat ware kennis voortkomt uit het ontwaken van diepe innerlijke wijsheid en dat dit alleen bereikt kan worden door individuele ervaring van de principes van Verandering, Balans en Stabiliteit. De beoefening van Okido Yoga gaat uit van een holistische levensvisie die betrekking heeft op vier aspecten van menselijke ontwikkeling – voeding, adem, beweging en ‘mind-heart’. Daarbij benadrukt het het belang van werken voor en met anderen, omdat een evenwichtige manier van leven niet mogelijk is zonder samenleven met zorg voor elkaar. Okido Yoga is neutraal t.o.v. religieuze bewegingen, maar respecteert iedereen en alles dat leeft.

Voor meer informatie over workshops en retraites, zie de sites van Okido Yoga Nederland en Okido Yoga UK.