Filosofie

Vorig jaar ben ik begonnen met het geven van cursussen filosofie. Met een kleine groep mensen komen we zes keer bijeen. Elke bijeenkomst behandelen we een andere denker of stroming, variërend van oude Indiase teksten tot moderne Europese denkers. Samen lezen we een kort fragment en gaan we met elkaar in gesprek over wat deze ideeën voor ons kunnen betekenen. Zo ontstaat een weids filosofisch landschap, waarin alle deelnemers steeds meer hun eigen oriëntatie vinden.

Het thema van de eerste cursus is de vraag naar het zelf: bestaat er überhaupt zoiets als een ‘zelf’? Zo nee, waar hebben we het dan de hele tijd over als we het over het zelf hebben? En zo ja, wat is dat dan eigenlijk, dat zelf? Hoe verhoudt het zich tot ons lichaam, hersenen, geest? Wat betekent dat voor hoe we onszelf kunnen begrijpen en hoe we ons verhouden tot de wereld om ons heen? Met dat thema als uitgangspunt komen we vanzelf ook veel andere grote filosofische thema’s tegen. En natuurlijk hebben deze vragen ook op ons-zelf betrekking.

De cursus is uitdrukkelijk bedoeld als een introductie in de filosofie. Achtergrondkennis van de geschiedenis van de filosofie is geen vereiste.

De komende tijd wil ik de cursus graag op meer plekken aanbieden. Heb je belangstelling om de cursus via jouw organisatie aan te bieden, laat het me vooral weten! In deze brochure vind je meer informatie over de inhoud en de opzet van de cursus.

cursus oosterse filosofie amsterdam filosofiecursus

Zomercursus

Deze zomer zal ik de filosofiecursus opnieuw aanbieden in de vorm van een vijfdaagse zomercursus op de Concordia Zomerschool in Utrecht. Ook in deze cursus staat de vraag naar het zelf centraal. Elke dag behandelen we 1 of 2 filosofen, aan de hand van korte tekstfragmenten uit zowel de westerse filosofie als de oosterse denktradities. Ook maken we af en toe uitstapjes naar moderne inzichten uit de psychologie en de neuro-wetenschappen. Daarnaast is er ruimte voor persoonlijke verwerking van de lesstof in de vorm van een korte schrijfopdracht.

Wil je meedoen aan de zomercursus? Meld je snel aan, want het aantal plaatsen is beperkt!