Filosofie

Vorig jaar ben ik begonnen met het geven van filosofiecursussen. Met een kleine groep mensen komen we zes of acht keer bijeen. Elke bijeenkomst behandelen we een andere denker of stroming, variërend van oude Chinese teksten tot hedendaagse Europese denkers. Samen lezen we een kort fragment en gaan we met elkaar in gesprek over wat deze ideeën voor ons kunnen betekenen. Zo ontstaat een weids filosofisch landschap, waarin alle deelnemers steeds meer hun eigen oriëntatie vinden.

Op dit moment bied ik twee verschillende cursussen aan, aan verschillende volksuniversiteiten.

Hier vind je het volledige programma voor de komende maanden.

Filosofie van het zelf

Het thema van de eerste cursus is de vraag naar het zelf: bestaat er überhaupt zoiets als een ‘zelf’? Zo nee, waar hebben we het dan de hele tijd over als we het over het zelf hebben? En zo ja, wat is dat dan eigenlijk, dat zelf? Hoe verhoudt het zich tot ons lichaam, hersenen, geest? Wat betekent dat voor hoe we onszelf kunnen begrijpen en hoe we ons verhouden tot de wereld om ons heen? Met dat thema als uitgangspunt komen we vanzelf ook veel andere grote filosofische thema’s tegen. En natuurlijk hebben deze vragen ook op ons-zelf betrekking.

Filosofie van het lichaam

De relatie tussen lichaam en geest stelt filosofen en wetenschappers al eeuwenlang voor steeds weer nieuwe raadsels. Wat is dat lichaam nu precies? Een ding zoals alle andere dingen? Of een ‘ding’ dat we zelf zijn, dat kan waarnemen, voelen en zelfs denken? Maar wat is dan dat denken? Is het hele onderscheid tussen lichaam en geest daarmee nog wel zinvol? En waarom blijkt dat onderscheid toch steeds zo hardnekkig, wanneer we er vanaf proberen te komen?

Beide cursussen zijn uitdrukkelijk bedoeld als een introductie in de filosofie. Achtergrondkennis van de geschiedenis van de filosofie is geen vereiste.

De cursus werd op een speelse en diepgaande manier gebracht, open voor discussie, eigen inbreng en humor. De combinatie van het leren over al die verschillende visies, hierover nadenken, discussiëren en het schrijven over wat dit dan voor mij betekent vond ik supergoed werken. Het zorgde ervoor dat ik de soms abstracte ideeën veel beter kon bevatten en er nog iets creatiefs mee kon doen ook!

Sofie

De komende tijd wil ik graag op meer plekken cursussen aanbieden. Heb je belangstelling om een cursus via jouw organisatie aan te bieden, of wil je zelf een groep mensen bij elkaar brengen, laat het me vooral weten! In deze brochure vind je meer informatie over de inhoud en de opzet van de cursus over de filosofie van het zelf.