Filosofie

Het zelf tussen oost en west

Dit najaar geef ik opnieuw de cursus Het zelf tussen oost en west aan de Volksuniversiteit Utrecht. De cursus bestaat uit acht lessen op woensdagavond, waarin we verschillende perspectieven op het zelf onderzoeken. Want wat is dat zelf nu precies? Bestaat er eigenlijk wel zoiets als een zelf? Zo nee, waar hebben we het dan de hele tijd over als we het over het zelf hebben? En zo ja, hoe verhoudt dat zelf zich dan tot ons lichaam, onze hersenen, onze geest? En wat betekent dat voor hoe we ons-zelf kunnen begrijpen en hoe we ons verhouden tot de wereld om ons heen?

Tijdens de cursus bespreken we de antwoorden die zowel westerse als niet-westerse filosofische tradities op deze vragen hebben geformuleerd. Elke les staat een ander thema en een andere denker centraal. Samen lezen we een beroemd filosofisch fragment en gaan we daarover met elkaar in gesprek. Een korte, individuele schrijfopdracht biedt ruimte voor persoonlijke verwerking van de lesstof.

Kijk hier voor meer informatie & om je aan te melden!