Filosofie

Visies op vrijheid

Dit najaar start ik alweer met een geheel nieuwe cursus: Visies op vrijheid. Opnieuw een cursus over een van de grote thema’s in de geschiedenis van de filosofie. Want wat is dat nu eigenlijk, vrijheid? En wat betekent het om vrij te zijn?

Volgens hersenwetenschappers is vrijheid een illusie. Volgens politici is vrijheid een grondrecht. Volgens filosofen is vrijheid een opdracht. Dus waar hebben we het over, als we het over vrijheid hebben? Praten we eigenlijk wel over hetzelfde, of bedoelen we met vrijheid allemaal iets anders? Hoe verhouden onze verschillende noties van vrijheid zich dan tot elkaar? En wat betekent dat voor ons denken over morele verantwoordelijkheid en persoonlijke autonomie?

In deze cursus behandelen we de zeer verschillende invullingen die filosofen en wetenschappers aan het begrip ‘vrijheid’ hebben gegeven. We zullen ons verdiepen in het debat over het al dan niet bestaan van een vrije wil, maar ook andere dimensies van vrijheid onderzoeken, zoals vrijheid in politieke of existentiële zin. Ook zullen we aandacht besteden aan ideeën over vrijheid uit de antieke en de niet-westerse filosofie.

De cursus wordt gegeven aan de Volksuniversiteit Utrecht (op locatie) en online via de Volksuniversiteit Amsterdam. Het volledige programma vind je hier.